#3144

Vlastimil Matula
Uživatel

…nejen Linux, GoTo Webinar nepodporuje ani Android i přesto, že to v požadavcích na systém deklaruje). Davide, znáte iWowWe? Možná by to vyřešilo multiplatformnost…