Souhlas se zpracováním osobních údajů

Kupující bere na vědomí, že vyplněním formuláře Přihláška na konferenci MIO živě souhlasí se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze společnosti Expert Empire, s.r.o., se sídlem Nálepkova 14, Brno, 637 00, IČ: 29364825, DIČ CZ29364825, zapsaná v obchodním rejstříku pod spis. značkou C 75570, vedeným u Krajského soudu v Brně, jakožto správce registrovaný u Úřadu na ochranu osobních údajů. A dále kupující souhlasí s následným zpracováním jeho osobních údajů prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů. Více informací o ochraně osobních údajů najdete na adrese: http://milionoveimperium.cz/ochrana-udaju/.